فلسفه الوادی
فلسفه برند الوادی اشاعه فرهنگ تغذیه سالم و ارائه محصولاتی منطقی بر الگوهای تغذیه سالم می باشد.
تغذیه سالم پارامتری حیاتی بر سلامت بدن، تناسب اندام ها و بهبود عملکرد مغز می باشد که الوادی در این راستا اقدام به عرضه با کیفیت ترین نوع عسل، خرما و خشکبار نموده و گواهینامه های متعدد بین المللی نیز مهر تاییدی بر این امر می باشد.