مزارع الوادی

محصولات مزارع الوادی را بهتر بشناسیم۱۰۰٪ طبیعی، بدون مواد افزودنی

حاصل برداشت از ٣٠٠٠ کندوی عسل مزارع الوادی

عسل كامل خالصِ کوهستان ها و دشت های سرسبز جغرافياى وسيع ایران

دارای تاییده های جهانی

تحت نظارت و کنترل مستقیم ناظرهای بهداشت و ارگان های متولی

گواهینامه های ایزو و تاييده هاى بين المللى، مهر تاییدی بر سلامت محصولات الوادی

عسل الوادى، معجون سلامتى

خواص ضد باكتريايى، تقويت قواى جسمى و جنسى

عسل، منبعى فوق العاده غنى از ويتامين ها، آنزيم ها، مواد معدنى، آمينو اسيدها و …